Malmö Opera & Malmö Stadsteater

Malmö Opera är en mötesplats för publik, artister och konstnärer som vill se vår tids musikdramatik utvecklas.

Jag har sedan 20 år tillbaks varit engagerad i Malmö Opera och Malmö Stadsteaters problem med röster och diverse andra medicinska problem. Det har sedan mitten av 90-talet skötts mestadels av docent Lars Andreasson. Jag bor i Malmö och har arbetat på sjukhuset i Malmö alldeles bredvid Malmö Opera sedan 1994, och har sedan 1998 varit ansvarig för foniatriska avdelningen på Universitetssjukhuset MAS, numera Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö/Lund.

Jag är dubbelspecialist i Foniatri sedan 2005, förutom specialist i Öron-näs-halssjukdomar sedan 1997.

När docent Andreasson pensionerade sig från Operasamarbetet i december 2014 fick jag erbjudande om samlat ansvar om både Malmö Opera och Malmö Stadsteaters röstproblem och en del av de andra medicinska problem som en öron-näs-halsläkare kan tänkas handlägga. Detta tackade jag ja till.

I detta ingår också att jag vartannat år går igenom hela personalstyrkan med hörselprov inklusive orkester, kör, solister, scenarbetare etc.

Måndag-torsdag finns backup via foniatriska mottagningen i Lund/Malmö.
Fredagar och helger året om har jag ständig beredskap.

Det finns ett välutrustat undersökningsrum inne på Malmö Opera med flyttbart öronmikroskop, fiberlaryngoskop med ljuskälla samt stela optiker inklusive 70-graders luppoptik. Även möjlighet till ultraljud av bihålor samt LED-pannlampa. TV-monitor för visning av stämbandsfynd finns. Även ett mikrostroboskop från Storz.

Ljudisolerad hörselbur finns också på plats på Malmö Opera med en digital tonaudiometer via Oscilla som är USB-kopplad till en bärbar dator. Denna används periodvis under de veckor vartannat år då alla anställda som vill, genomgår hörselkontroller enligt schema.

Malmö Opera