Medlemsorganisationer

Givetvis är det viktigt för mig som läkare att hålla mig uppdaterad om vad som händer i min omvärld, när det gäller nya behandlingsformer och nya rön.
Därför är jag medlem i flera organisationer som är viktiga för att jag ska kunna göra det jobb jag gör på allra bästa sätt.
Leg läk, med dr Mats Nordgren

 


Medlemskap nationellt och internationellt:

1.   Sveriges LäkarförbundSveriges-Läkarförbund-logo

 

 

 

2.   ELS-logoEuropean Laryngological Society (ELS)

 

 

 

3.   American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (AAO-HNS)AAO-HNS-logo

 

 

 

4.   American Head and Neck Society (AHNS)AHNS-logo

 

 

 

5.   Union of the European Phoniatricians (UEP)uep_logo_230x230_sbp

 

 

 

6.   Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH)sfohh logo

 

 

 

7.   Sveriges Privata Öronläkarförening (SPÖ), del av Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)splf

 

 

 

8.   Skånes Privatläkarförening (SkPLF)skplf