Samarbetspartners

Att samarbeta är inte bara viktigt, det är nödvändigt. Vi vill här salutera några av de samarbetspartners som gör vår verksamhet möjlig:

 

 

 

1. ATOS Kay-Pentax Digital Videostroboskopi/Videoendoskopi/Videonystagmoskopi Inspelningsutrustning för larynxbedömningar med stela 70 graders optiker, fiberskop och videoendoskop samt för yrselutredningar

 

2. Olympus + Storz förmedlade flexibla fiberskop, 3 st till vuxna samt 1,7 mm spädbarnsfiberskop

 

3. Advance AB datajournalen i Göteborg via fast lina med hög säkerhetAdvance ny

 

4. Medidoc/Compugroup tillhandahåller datorjournalen

 

5. Zeiss levererade öronmikroskopet OPMI 9-FC

 

6. Storz stela näsoptiker 0°, 30° och en Hopkins luppoptik 70° samt ett mobilt Mikrostroboskop

 

7. Öron-näs-halskliniken på Helsingborgs lasarett
Regelbundna kvällsmöten varje vecka med inbjudna föreläsare från många olika kliniker, apotek etc.
Även läkemedelsinfo.

 

8. Öron-näs-halskliniken SUS Malmö/Lund
Foniatriska avdelningen i Lund anordnar videokonferenser några gånger per termin, där svåra fall kan tas upp till diskussion. Oftast 10-12 deltagare från hela Skåne inkl foniatrer och logopeder.

 

9. MEDIQ levererar det mesta av våra vardagsmediciner och förbrukningsartiklar.

 

10. Skillinge Emalj har gjort alla fina emaljskyltar på praktiken och ute på gatan.Skillinge emalj

 

11. Fotograf Niclas Bomgren tog de flesta bilderna till hemsidan.

 

12. [a.c.d.c] AB  gjorde hemsidan mest.

 

13. Karin Tingstedt Produktion initierade hemsidan

 

loggor2