Barnkontroller av hörsel och plaströr

studera-med-barn

Barn som misstänks höra dåligt kontrolleras på mottagningen och utreds regelmässigt.
Trumhinnorna inspekteras och hörseln undersöks med hörselprov om det går. Oftast går det bra från 6 års ålder här på mottagningen. På de yngre barnen görs barnhörselprov via Audiologiska mottagningen på Öron-näs-halskliniken i Helsingborg eller Ängelholm.

Eventuell symptomgivande polyp bakom näsan kan undersökas med ett smalt fiberskop via näsan. Man kan då via den digitala inspelningsutrustningen få en bild av polypen och även då bedöma stämbanden i samma seans.

Detta leder ibland till att barnet remitteras till Öron-näs-halskliniken i Ängelholm för att få plaströr insatta i trumhinnorna i syfte att dränera vätska från mellanörat och utjämna ett undertryck som kan påverka hörseln.

Efter att plaströr har satts in hör barnet betydligt bättre och talet brukar komma igång rejält om det varit försenat.

Ofta kombineras plaströrsinsättningen med att man skrapar bort polypen bakom näsan och som ofta anses vara boven i dramat vad gäller vatten bakom trumhinnan. Ofta samordnas detta i sin tur med att man även reducerar mandlarnas storlek vid t ex snarkproblem hos barnet, s k tonsillotomi.

Ingreppet görs mestadels i dagkirurgi, dvs man går hem samma dag. I vissa fall får man stanna kvar på sjukhuset över natten och det gäller om barnet har komplicerande sjukdomar eller om man är under en viss ålder t ex 2 år.

Efter operationen sover barnet betydligt lugnare, börjar äta bättre och får mindre öronbekymmer.

Om barnet fått plaströr insatta går man på regelbundna kontroller antingen här på mottagningen eller på Öron-näs-halsmottagningen på sjukhuset enligt vad som skrivs under plaströrsinsättning.

 

Vissa barn har försenad språkutveckling oavsett om man sätter plaströr och dränerar vattnet bakom trumhinnan. Därför är det viktigt med ganska täta kontroller efter plaströrsinsättningen, för att försäkra sig om att talet kommer igång. Om det inte gör det så har vi tätt samarbete med logopedmottagning på Helsingborgs lasarett som kan diagnosticera en eventuell språkstörning och i så fall sätta in behandling på olika sätt.

Vissa barn har försenad språkutveckling utan att ha problem med öronen och dessa kan utredas via vår mottagning, då i tätt samarbete med både Barnklinikens läkare och psykologer samt logopedmottagningen på sjukhuset.

Dr Nordgren är förutom specialist inom Öron-näs-halssjukdomar även specialist inom Röst- och Talvård vilket innefattar bl a barns språkutveckling.

 

Bamse 1