Hörselundersökning (tonaudiogram)

Utförs på denna mottagning såsom luftlett tonaudiogram men kan också göras som maskerat benledningsaudiogram samt med talaudiometriska test som tillägg. Vid behov av mer avancerade undersökningar skickas remiss till audiologiska avdelningen på Helsingborgs lasarett, där hörselutredning kan utföras med maskerad benledning, talaudiometriska test samt specialmätningar såsom stapediusreflexer (STAR) och hjärnstamsaudiometri (BRA).

Som ytterligare utredning av t ex ensidig hörselnedsättning skickas ibland MRT (Magnet-Resonans-Tomografi) av hjärnan och inneröronen, för att leta efter ett eventuellt vestibularis-Schwannom dvs godartad tumör på balans- och hörselnerven som orsak.

 

 

A)   Tonaudiogram vid normal hörsel
Normalhorande

 

B)   Tonaudiogram vid presbyacusis (åldersbetingad hörselnedsättning)
Presbyacusis

 

C)   Tonaudiogram vid ledningshinder då hörselbenen är stela eller avbrutna
ledningshinder

 

Länk: Info om hörselprov av olika slag, enligt Örebro Läns Landsting

Länk: Hörsellinjen på webben, via Hörselskadades Riksförbund

 

Hörselundersökningarna hos oss utförs med utrustning från C.F. Tegner i Stockholm.

Vi använder en Oscilla® USB-350B, en automatiserad datorbaserad hörselundersökning i ljudisolerad hörselbur.