Remisser till operation samt övriga utredningar

Mottagningen har möjlighet att remittera direkt till operationsavdelningen på Helsingborgs och Ängelholms öronkliniker om det gäller t ex tonsillektomier (ta bort mandlarna), abrasio (skrapning av polyp bakom näsan) eller plaströrsinsättning på barn.

Vissa andra ingrepp såsom avancerad bihålekirurgi, septumplastik (korrektion av sned nässkiljevägg) eller misstänkta tumörer i halsen, remitteras till Öron-näs-halskliniken i Helsingborg. Det innebär oftast att öronläkarna på sjukhuset undersöker patienten och gör en egen bedömning av operationsindikationen.
I vissa fall måste man konsultera kardiolog och narkosläkare innan man kan söva patienten, ofta pga andra komplicerande faktorer som t ex hjärtsjukdom, blodförtunnande mediciner, diabetes etc.

 

Andra utredningar som skötes här på mottagningen är sväljningsutredningar där det regelbundet skickas remisser för röntgen av matstrupe, lungor, bröstkorg samt även remiss för gastroskopi.
Svaren samordnas och patienten får besked antingen via återbesök men oftast telefontid eller brev.

Vid astma- och allergiutredningar är det ibland svårt att tyda resultaten då symptomen ibland starkt talar för astma eller allergi men resultaten vid mätningarna kanske visar på normala fynd.
I sådana fall remitteras patienten till lungkliniken eller allergimottagningen för kompletterande utredning.
Man kan också göra allergitest via blodprov för analys via SUS i Lund.

I vissa fall kan det vara läge för allergivaccination med sprutor som i så fall sker på antingen Lungkliniken eller Allergimottagningen på Helsingborgs lasarett.
Ren gräsallergi kan numera kureras genom en allergivaccination med en tablett till frukost i tre år i sträck.

En sådan medicin heter Grazax. Den ersätter då allergivaccination med sprutor. Andra allergier går inte att vaccinera bort med tablett utan behöver 3 års allergisprutor ca en gång i veckan, se Näs- och bihåleutredning.

 

skåne