Yrsel – olika sorter

vertigo

1. Kristallsjuka dvs godartad lägesyrsel = eng. BPPV Benign Positionell Paroxysmal Vertigo

Akut påkommen karusellyrsel som oftast varar upp till en minut och upphör då man ligger helt still. Korrelerat till rörelse och anses bero på att kristaller i innerörats båggångar på ena sidan blivit lösa och kan röra sig vid huvudvridning och därmed orsaka yrsel. Detta är en reflex som är uttröttbar och som oftast går över spontant. Den kan tränas bort men kan även åtgärdas akut med Epley’s manöver (även kallad Barbeque-manöver, se länk Epley’s nedan)

Behandling av godartad lägesyrsel med Epley’s manöver kan göras här på mottagningen.
MER INFO OM EPLEYS HÄR >

 

2. Ménières sjukdom

Återkommande svår karusellyrsel som är ytterst besvärlig i form av svåra rotatoriska attacker som ofta leder till ambulanstransport till medicinakuten, men som oftast går över spontant inom en halvtimme.

Den ackompanjeras ofta av ensidig hörselnedsättning av bastonerna, samt en tinnitus på samma sida. Det anses bero på ökat vätsketryck i innerörats vattenbad, där balans och hörsel ligger på samma ställe.
Yrselattackerna kan utlösas av stress men även av vissa födoämnen såsom högt saltintag, salt lakrits, vissa rödviner och stark mögelost. Yrselattackerna och hörselnedsättningen anses kunna hållas i schack genom restriktivt intag av den nämnda födan enligt ovan, men även genom att ta vissa mediciner som syftar till att sänka vätskenivån i innerörat. Sådana mediciner innefattar vattendrivande tabletter såsom Salures och Normorix men även en annan medicin Betahistin (i Sverige kallad Betaserc) verkar positivt på örats balansorgan och håller yrselattackerna borta oftast. Den medicinen är dock belagd med licens i Sverige men i många andra länder i världen såsom Tyskland, Frankrike, USA och Storbritannien är medicinen tillåten utan specialtillstånd.
Det finns även specialkost såsom mältat havre (SPC-flakes) och äggulepulver (Salovum) som kan verka positivt på Ménières sjukdom och hålla yrselattackerna borta.

Ibland sätts plaströr in i trumhinnan som tryckavlastning och i sådana fall kan man också få hjälp med en speciell maskin som ger tryckimpulser i örat och som ibland upplevs som positivt. En sådan maskin heter Meniette. Flera av de åtgärder som nämnts sköts via sjukhuskliniken och inte via privatmottagningen.
Denna sjukdom är ibland så besvärlig att patienten behöver vara sjukskriven i perioder. Sjukdomen drabbar mestadels bara ena örat, men det finns exempel på dubbelsidig sjukdom. Vid alltför besvärliga yrselattacker med svår tinnitus gör man i Lund en utslagsbehandling med lokal insprutning av stark medicin i örat som tar bort både yrseln, tinnitus och hörseln på den sidan. I sådana fall har patienten redan utslagen hörsel på det örat för att en sådan behandling ska vara rimlig.

 

3. Vestibularisneuronit (balansnervsinflammation)

Inflammation på balansnerven anses vara en virusutlöst sjukdom som kommer plötsligt och sitter i med häftig rotatorisk yrsel under flera timmar initialt och ger sig inte förrän efter flera dagar oftast.

Klingar oftast av inom loppet av 3 dagar men kan ibland ge relativt besvärliga symptom under flera veckors tid. Det kan vara svårt med balansen i flera månader efter en sådan sjukdomsperiod.
Brukar inte förknippas med hörselnedsättning eller tinnitus och är oftast inte återkommande.

 

4. Migränyrsel

Ganska svårupptäckt yrselvariant som således är en variant av migrän som ger yrsel i stället för huvudvärk. Blir ofta diagnostiserad ganska sent i förloppet då den liknar kristallsjuka pga återkommande besvär. Attackerna är dock lite mer utdragna men kan triggas ofta av samma faktorer som triggar migrän.
Har ofta en sk aura som inledningsfas, liksom sedvanlig migrän.

 

5. Blodtrycksfall

Lågt blodtryck ger yrsel men oftast inte av rotatorisk typ utan mer av gungande karaktär. Förknippas ibland med tunnelseende. Uppkommer vid snabb uppresning från sittande/liggande.

 

6. Fobisk yrsel

En typ av svårgripbar yrsel som kan vara svår att sätta fingret på i början.
Enligt benämningen fobisk samverkar yrseln med andra psykologiska faktorer som kan vara svåra att hitta i början, både för doktorn och patienten. Det behövs oftast en omfattande utredning med olika undersökningar där utfallet oftast är helt normalt, men patienten är ändå yr hela tiden eller har svåra attacker.
Yrseln kombineras inte med hörselnedsättning men det förekommer ofta tinnitus samtidigt.

Vid psykologkontakt kan man ibland hitta och behandla det underliggande tillståndet. T ex kan vissa bli yra när de kommer in i ett stort varuhus. Kan liknas vid panikångest eller torgskräck (agorafobi).

 

yrsel vågor

 

Utredning av yrsel

Utredningen görs initialt här på mottagningen med videonystagmoskopi där man använder Videofrenzels samt otoneurologiska tester. Man gör oftast även ett hörselprov då hörseln och balansen är starkt kopplade.
Vid oklarheter och behov av utvidgad testning skickas sen remiss till Öronmottagningen på Helsingborgs Lasarett, där man utför kaloriskt prov med spolning av kallt (30 gr) och varmt (44 gr) vatten i öronen för att mäta innerörereflexerna, hjärnstamsaudiometri (BRA) för att fastställa i vilken nivå en hörselskada sitter samt digital impulstest (VHIT = video head impulse test) för att se om innerörats balansorgan fungerar eller är utslaget. Man gör på sjukhuset även olika behandlingar av specialvarianter av kristallyrsel. Även vid behov mer specialiserat hörselprov sk specialmätningar.
MR av hjärnan och inneröronen ingår ibland som utredning om det är oklarheter i provsvaren, för att utredningen ska bli komplett.

 

Yrsel kuber

 

Länk: www.yrsel.com