Allergiutredning med pricktest

Pricktest är ett allergitest som kan ge besked om vad som orsakar en allergisk reaktion. En droppe med ett allergiframkallande ämne prickas in i huden på armens undersida. Om testet är positivt och personen är allergisk mot ämnet blir det en rodnad och svullnad stor som ett myggbett efter ungefär en kvart.

Pricktest används för att testa luftburna ämnen till exempel från pollen, pälsdjur och kvalster som kan orsaka allergiska reaktioner.

Man ska ha uppehåll med antihistamintabletter en vecka innan testningen, annars kommer testet att visa noll även om man är allergisk.

Pricktest är tillförlitligt vid allergiska symtom från hud och slemhinnor, till exempel nässelutslag, ögonklåda, hösnuva och astma. Allergier med symtom från mag-tarmkanalen ger relativt sällan utslag på pricktester.

Vid tolkning av pricktestresultatet väger man alltid in patientens symtom.

Så går det till