CV Mats Nordgren

Leg läk, med dr Mats Nordgren, är verksamhetschef på privatmottagningen ”ÖRON-NÄS-HALS-SPECIALISTEN” inom Praktikertjänst AB i Helsingborg sedan 2010.

Han har tidigare varit chef och överläkare på Öron-näs-halsmottagningen inom Öron-näs-halskliniken på UMAS i Malmö 2007 till 2009 och ansvarig specialistläkare för Foniatriska avdelningen inom Öron-näs-halskliniken på UMAS i Malmö mellan 1998 och 2009.

Erfarenheter, utbildningar och forskningsgärningar framgår av nedanstående. Förutom detta deltar han i nationella och internationella kongresser två till tre gånger om året i fortbildningssyfte, och är dessutom en passionerad musiker och mångårig violinist i jazzorkestern Salongsorkestern, en nitton man stark orkester från Lund. Orkestern har turnerat i Shanghai/Kina 2001, Toscana/Italien 2004, Tokyo/Japan 2007 och Stralsund/Tyskland 2013. Läs mer om orkestern på www.salongsorkestern.com

salongsorkestern logga

MEDICINE DOKTOR | 2005 | LUNDS UNIVERSITET
Huvudämne: Livskvalitet vid Huvudhalscancer. En 5-års Prospektiv Multicenterstudie
Avhandlingens namn : ”Health-related Quality of Life in Head and Neck Cancer.
A Five-year Prospective Multicenter Study” Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2005:100 / ISSN 1652-8220 / ISBN 91-85481-01-7

SPECIALISTLEGITIMATION I FONIATRI | 2005 | LUNDS UNIVERSITET

FORSKARUTBILDNING VID LUNDS UNIVERSITET 1998-2005

NORSK SPECIALISTLEGITIMATION I ÖRON-NÄS-HALSSJUKDOMAR | 1998 | NORGE

SPECIALISTLEGITIMATION I ÖRON-NÄS-HALSSJUKDOMAR | 1997 | LUNDS UNIVERSITET

LÄKARLEGITIMATION | 1992 | LUNDS UNIVERSITET

LÄKAREXAMEN | 1989 | LUNDS UNIVERSITET

HIGH SCHOOL DIPLOMA | 1978 | PUTNAM CITY HIGH SCHOOL IN OKLAHOMA CITY, USA
Member of National Honors Society
Spent one year in an American family and graduated from the senior year at a high school in Oklahoma City 1977-78

• VERKSAMHETSCHEF PÅ ÖRON-NÄS-HALSSPECIALISTEN I HELSINGBORG | 2010-

• VIKARIERANDE DISTRIKTSLÄKARE | SPECIALISTLÄKARGRUPPEN I VÄXJÖ | 2009-2010

• ÖVERLÄKARE INOM ÖNH-SJUKDOMAR SAMT FONIATRI | UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS | 2007-2009

• SPECIALISTLÄKARE INOM ÖNH-SJUKDOMAR SAMT FONIATRI | UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS | 1997-2007

• SPECIALISTLÄKARUTBILDNING INOM ÖNH-SJUKDOMAR | UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS | 1994-97

• SPECIALISTLÄKARLEG INOM FONIATRI (RÖST OCH TALVÅRD) | UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS | 2005

• SPECIALISTLÄKARLEG INOM ÖNH-SJUKDOMAR | UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS | 1997

• VIKARIERANDE ÖVERLÄKARE INOM ÖNH-SJUKDOMAR | OLIKA 2-VECKORSPASS | 1995-99

• VIKARIERANDE DISTRIKTSLÄKARE | 54 OLIKA 1-2-VECKORSPASS | 1989-2009

• UNDERLÄKARVIKARIAT INOM ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 6 MÅN | UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS | 1995-96

• DISTRIKTSLÄKARVIKARIAT 1 ÅR | ANDERSLÖVS VÅRDCENTRAL | 1993-1994

• UNDERLÄKARVIKARIAT INOM UROLOGI 1 ÅR | LUND OCH MALMÖ | 1990-92

• AT-TJÄNSTGÖRING 2 ÅR | TRELLEBORGS LASARETT | 1991-93

• UNDERLÄKARVIKARIAT INOM THORAXKIRURGI 1 ÅR | LUNDS UNIVERSITETSSJUKHUS | 1989-90

• UNDERLÄKARVIKARIAT INOM ALLMÄNKIRURGI 2 MÅN | LASARETTET I VÄXJÖ | 1988

• AMANUENS INOM KLINISK PATOLOGI 1 ÅR | UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS | 1986-87

OPERATIV FÄRDIGHET

Flerårig kirurgisk erfarenhet
Dr Nordgren har sedan 1994 genomfört ett stort antal operationer på Öron-näs-halskliniken i Malmö med initialt inriktning på tumörkirurgi. I dessa operationer ingick följande:
Neck dissections och öppna halsoperationer av t ex parotis, submandibularis, mediala och laterala halscystor, exstirpation av lymfkörtel till lymfomanalys etc. I det ingick också thyroidektomier.
Tracheotomier och akuta koniotomier gjordes regelbundet varje vecka via IVA och akuten samt Infektionskliniken.

Därefter blev det mer inriktning på mikrokirurgi under ledning av Doc Peter Kitzing, en av förgrundsgestalterna inom Foniatrin i Europa. Dr Nordgren övergick då mer till stämbandsoperationer i mikroskop och blev ansvarig för stämbandskirurgin både vad gäller godartade förändringar såsom cystor och polyper, liksom för elakartade stämbandsförändringar.
Han fick också en gedigen foniatrisk utbildning, först hos Doc Kitzing och därefter av Doc Lucyna Schalen och Doc Roland Rydell i Lund. Han blev efter ett flertal kurser i Frankrike, USA och Tyskland samt även inom Sverige dubbelspecialist i Foniatri (Röst och Talvård) 2005.

Deltog också aktivt i samarbetet med Plastikkirurgiska kliniken inom LKG (läpp-käk-gomspalt)-teamet i Malmö 1997-2009, under ledning av Plastikkirurg Prof Henry Svensson och Doc Magnus Becker.

Utförde dessutom CO2-laseroperationer med mikrolaryngoskopi inkl excision av cystor, polyper och tumörer av olika dignitet. Även mikrokirurgi med kalla instrument och dissektioner av cystor vilket anses som svårt inom mikrolaryngoskopin.

I det vanliga veckoschemat ingick också att ta bort födelsemärken etc i ansikte, på ytteröron och halsens hud. Mestadels såsom polikliniskt ingrepp i lokalbedövning och patienten kunde gå hem strax därefter.

Vikariat som Thoraxkirurg i Lund i två perioder under sammanlagt drygt ett år 1989-90.

Vikariat som Urolog i Malmö och Lund i två perioder sammanlagt ett år 1990-92.

Vikariat som Allmänkirurg i Växjö 1988 under två sommarmånader.

Vikariat som amanuens på Patologen i Malmö 1986-87 under ett drygt år.

Dr Nordgren var mellan 1998 och 2008 en av sju medlemmar i en internationell forskargrupp inom Health-related Quality of Life. De andra medlemmarna var Doc Magnus Jannert, Lunds Universitet, Doc Eva Hammerlid, Göteborgs Universitet, Med dr Overlege Kristin Bjordal, Oslo Universitet, Doc Marianne Ahlner Elmqvist, Lunds Universitet, Prof Morten Boysen, Oslo Universitet, Overlege Helmut Abendstein, Trondheims Universitet.

Inom forskningen presenterades forskningsresultat i följande sammanhang:

• World Congress on Cancer i Kottayam Indien 2009
• AAO-HNSF I Washington DC 2007
• Montefiore Hospital i New York 2006
• AAO-HNSF I Los Angeles 2005
• IFOS World Congress Rom 2005
• AAO-HNSF i New York 2004

• Kapitel i Svensk tidskrift för Öron-näs-halssjukdomar i samband med New York-resa 2006.
Detta presenterades också somo föredrag på ÖNH-dagarna i Linköping 2007.

• Ett kapitel om “Quality of Life in Head and Neck Cancer” i IFOS World Congress 2005 Book and CD, publicerad av Prof Passali från University of Siena, Italy.
(IFOS = International Federation of Otorhinolaryngological Societies).

Följande artiklar ingår i avhandlingen:
1. Nordgren M, Abendstein H, Jannert M, et al. Health-related Quality of Life Five Years after Diagnosis of Laryngeal Carcinoma. Intl J of Rad Oncology Biology Physics;2003:56(5), 1333-43
2. Abendstein H, Nordgren M, Boysen M, et al. Health-related quality of life in head and neck cancer patients A five-year follow-up multicenter study Laryngoscope 2005; 115:2183-92
3. Nordgren M, Jannert M, Boysen M et al. Health-related quality of life in patients with pharyngeal carcinoma, a five-year follow-up. Head Neck. 2006 Apr; 28(4):339-49.
4. Nordgren M, Jannert M, Boysen M et al Health-related Quality of Life in Patients with Oral Carcinoma, A Five-Year Follow-up. Head Neck. 2008 Apr; 30(4):461-70.

http://www.researchgate.net/profile/Mats_Nordgren

Avhandlingens namn:
”Health-related Quality of Life in Head and Neck Cancer. A Five-year Prospective Multicenter Study”
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation
Series 2005:100
ISSN 1652-8220
ISBN 91-85481-01-7

https://lup.lub.lu.se/search/publication/545673

Dr Nordgren var mellan 1998 och 2008 en av sju medlemmar i en internationell forskargrupp inom Health-related Quality of Life. De andra medlemmarna var Doc Magnus Jannert, Lunds Universitet, Doc Eva Hammerlid, Göteborgs Universitet, Med dr Overlege Kristin Bjordal, Oslo Universitet, Doc Marianne Ahlner Elmqvist, Lunds Universitet, Prof Morten Boysen, Oslo Universitet, Overlege Helmut Abendstein, Trondheims Universitet.

Inom forskningen presenterades forskningsresultat i följande sammanhang:

• World Congress on Cancer i Kottayam Indien 2009
• AAO-HNSF I Washington DC 2007
• Montefiore Hospital i New York 2006
• AAO-HNSF I Los Angeles 2005
• IFOS World Congress Rom 2005
• AAO-HNSF i New York 2004

• Kapitel i Svensk tidskrift för Öron-näs-halssjukdomar i samband med New York-resa 2006.
Detta presenterades också somo föredrag på ÖNH-dagarna i Linköping 2007.

• Ett kapitel om “Quality of Life in Head and Neck Cancer” i IFOS World Congress 2005 Book and CD, publicerad av Prof Passali från University of Siena, Italy.
(IFOS = International Federation of Otorhinolaryngological Societies).

Följande artiklar ingår i avhandlingen:
1. Nordgren M, Abendstein H, Jannert M, et al. Health-related Quality of Life Five Years after Diagnosis of Laryngeal Carcinoma. Intl J of Rad Oncology Biology Physics;2003:56(5), 1333-43
2. Abendstein H, Nordgren M, Boysen M, et al. Health-related quality of life in head and neck cancer patients A five-year follow-up multicenter study Laryngoscope 2005; 115:2183-92
3. Nordgren M, Jannert M, Boysen M et al. Health-related quality of life in patients with pharyngeal carcinoma, a five-year follow-up. Head Neck. 2006 Apr; 28(4):339-49.
4. Nordgren M, Jannert M, Boysen M et al Health-related Quality of Life in Patients with Oral Carcinoma, A Five-Year Follow-up. Head Neck. 2008 Apr; 30(4):461-70.

http://www.researchgate.net/profile/Mats_Nordgren

Avhandlingens namn:
”Health-related Quality of Life in Head and Neck Cancer. A Five-year Prospective Multicenter Study”
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation
Series 2005:100
ISSN 1652-8220
ISBN 91-85481-01-7

https://lup.lub.lu.se/search/publication/545673