Digital videostroboskopi

Digital videostroboskopi av stämband och struphuvud används som utredning vid sväljningsbesvär och heshet samt vid oro för cancer i svalg och strupe och även vid oklara besvär i området. Man använder sig ofta av ett smalt mjukt sk videoendoskop som introduceras via näsan och vidare ner till halsen. Det är kopplat till inspelningsutrustningen och via detta får man tydliga fina bilder av stämbanden och dess funktion samt området nedom och ovanför stämbanden. Innan man introducerar instrumentet i näsa och hals får man ofta lite lokalbedövning i form av Xylocainspray i halsen eller en sudd i näsborrarna med bedövning i någon minut.
Vi har även ett 70 graders lupplaryngoskop dvs en stel vinkeloptik som introduceras via munnen samtidigt som man håller i tungan lite lätt.

Med dessa två instrument kan man se det mesta av de normala strukturerna i struphuvudet och bakre svalget. Sjukliga förändringar syns oftast tydligt och varje undersökning spelas in på en hårddisk i hög bild-/videokvalitet för att senare kunna studeras noga i slow-motion. Bilderna kan även skrivas ut på papper samt överföras till DVD. Vi kan även skicka bilder och video till sjukhuskliniken i Helsingborg eller Lund/Malmö inför en operation.

Vid oklarheter kring fynden i strupen beställes ibland skiktröntgen över området (CT hals/larynx).
Ibland beställes även gastroskopi och/eller sväljningsröntgen vid vissa typer av sväljningsproblem.

Digital videostroboskopi är en utmärkt teknik för stämbandsbedömning som använder Xenon-ljusblixtar som belyser stämbandens yta samtidigt som blixtarnas hastighet styrs av ljudfrekvensen från stämbanden.
Bilden blir då en långsam koordinerad vågrörelse i stämbandsytan som möjliggör detaljerad analys av sjukliga förändringar i stämbanden.

EMEA_SVS_PRO-P_VNL-1190STK
Videoendoskopi från KayPentax
epk-i5000
Videoendoskopi EPK-i5000

På vissa sjukhus i Sverige finns numera också en nyare teknik som än så länge är ytterst kostsam och som heter höghastighetskamera. Med den kan man göra än mer förfinad diagnostik av stämbandsytan.
Sådan kamerautrustning finns bl a på Öron-näs-halsklinikerna i Helsingborg och SUS Malmö/Lund.

Digital videostroboskopi med videoendoskop och 70 graders luppoptik finns på de stora sjukhusen SUS Malmö/Lund, Helsingborg, Kristianstad samt Ystad och på de övriga stora sjukhusen i Sverige.
Det finns även på enstaka mindre privata enheter i Sverige inklusive Öron-näs-halsspecialisten i Helsingborg.
Man har också samma utrustning på många specialistkliniker runt om i världen bl a på Montefiore Medical Center i the Bronx, New York samt på Presbyterian Hospital på Manhattan, New York där jag varit på kurs/studiebesök, liksom i Paris hos dr Abitbol, och dr Robert Sataloff i Philadelphia, PA, USA.