Dynamisk spirometri för astmautredning och kontroll

Dynamisk spirometri är en undersökning för att ta reda på hur väl dina lungor fungerar. Spirometri kan göras på olika sätt beroende på vilken lungfunktion som ska undersökas.

Spirometri används bland annat om läkaren misstänker astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Det går även att se om det finns en restriktiv lungsjukdom, det vill säga då lungornas totala volym är mindre än normalt.

Förberedelse inför spirometri

Du får inte röka 12 timmar före spirometriundersökningen.

Du får inte ta vissa läkemedel före undersökningen. Sjuksköterskan ger dig besked om vilka läkemedel det gäller och hur långt före undersökningen du får ta dem.
Vid undersökningen får du blåsa ut genom ett munstycke som är kopplat till en apparat som läser av lungornas förmåga. På apparaten syns en kurva som visar hur mycket luft du blåser ut. Ibland får du en klämma om näsan.

Hela undersökningen tar högst 40 minuter inklusive läkarbesöket.

Provsvar och resultat

Din läkare informerar dig om resultatet av undersökningen. Alla resultaten lagras på hårddisk under ditt namn, på klinikens dator.

Länk: www.astmaochallergilinjen.se

Undersökningen utförs med en PC-baserad USB-kopplad spirometri.

Länk: SpiroUSB​