Hörselundersökning (tonaudiogram)

Utförs på denna mottagning såsom luftlett tonaudiogram men kan också göras som maskerat benledningsaudiogram samt med talaudiometriska test som tillägg. Vid behov av mer avancerade undersökningar skickas remiss till audiologiska avdelningen på Helsingborgs lasarett, där hörselutredning kan utföras med maskerad benledning, talaudiometriska test samt specialmätningar såsom stapediusreflexer (STAR) och hjärnstamsaudiometri (BRA).

Som ytterligare utredning av t ex ensidig hörselnedsättning skickas ibland MRT (Magnet-Resonans-Tomografi) av hjärnan och inneröronen, för att leta efter ett eventuellt vestibularis-Schwannom dvs godartad tumör på balans- och hörselnerven som orsak.

Info om hörselprov av olika slag, enligt Örebro Läns Landsting
Hörsellinjen på webben, via Hörselskadades Riksförbund

Hörselundersökningarna hos oss utförs med utrustning från C.F. Tegner i Stockholm.

Vi använder en Oscilla® USB-350B, en automatiserad datorbaserad hörselundersökning i ljudisolerad hörselbur.

Läs broschyren här.

oscilla_usb-350b_-_350bs_milmedtek_audiometer