Malmö Opera och Malmö Stadsteater

Jag har sedan 25 år tillbaks varit andreman vad gäller Malmö Opera och Malmö Stadsteaters problem med röster, halsar, hosta etc. Det har sedan mitten av 90-talet skötts helt av docent Lars Andreasson men då han varit bortrest har jag tagit hand om det hela. Det har varit praktiskt också med tanke på att jag bor i Malmö sedan 55 år tillbaks och har haft arbetsplatsen på Universitetssjukhuset MAS alldeles bredvid Malmö Opera, och sedan 1998 varit ansvarig för foniatrin dvs. röst och talstörningar. Jag blev färdig dubbelspecialist i foniatri 2005.

Nu när docent Lars Andreasson officiellt avsagt sig uppdraget i november 2014 och överlämnat det till mig, har jag fr.o.m. december 2014 skrivit kontrakt med Malmö Opera och Malmö Stadsteater vilket innebär att jag ensam har ansvar för deras problem vad gäller röster, förkylningar och diverse krämpor. I detta ingår också att jag vartannat år går igenom hela personalstyrkan med hörselprov. Dagtid i veckorna har jag backup via SUS Foniatriska avdelning som tar de akuta patienterna måndag t o m torsdag. Fredag och över helgen tar jag hand om detta.

Det finns även ett speciellt inrett undersökningsrum inne på Malmö Opera med öronmikroskop, fiberlaryngoskop samt stel 70-gr Hopkinsoptik från Storz. Vägghängd monitor på 28 ” för visning av stämbandsfynden och allt sparas på en inspelningsutrustning från FSN. Audiogrambur finns på plats inne på operan med en audiometer Oscilla 350 som är USB-kopplad till en bärbar dator. Vid längre ledigheter såsom semesterveckor eller kongresser finns det backup i form av andra stämbandskunniga läkare i regionen inklusive de foniatrer jag arbetat med tidigare både i Malmö och Lund.

Mats Nordgren
Specialist i Öron-näs-halssjukdomar
Specialist i Foniatri (röst- och talvård)
Medicine Doktor
Privatpraktiserande i Helsingborg