Medlemsorganisationer

Givetvis är det viktigt för mig som läkare att hålla mig uppdaterad om vad som händer i min omvärld, när det gäller nya behandlingsformer och nya rön.
Därför är jag medlem i flera organisationer som är viktiga för att jag ska kunna göra det jobb jag gör på allra bästa sätt.
Leg läk, med dr Mats Nordgren

Medlemskap nationellt och internationellt

  • Sveriges Läkarförbund
  • European Laryngological Society (ELS)
  • American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (AAO-HNS)
  • American Head and Neck Society (AHNS)
  • Union of the European Phoniatricians (UEP)
  • Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH)
  • Sveriges Privata Öronläkarförening (SPÖ), del av Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)
  • Skånes Privatläkarförening (SkPLF)