Näs- och bihåleutredning

Näs- och bihåleutredning görs med fiberskopi via näsan, ultraljud av bihålor ibland genom operation av näspolyper samt spolning av bihålor.

Det finns olika sorters nästäppa:

a) Akut nästäppa vid förkylningar

b) Kronisk nästäppa vid allergier eller överanvändning av näsdroppar t ex Nezeril, Otrivin, eller vasomotorisk rinit dvs. besvärande kronisk nästäppa utan att man hittat någon allergisk orsak.

c) Kronisk nästäppa pga näspolyper som ibland kan opereras bort.

På  mottagningen utförs näsutredning med fiberskopi samt ultraljudsundersökning av bihålorna.
Ibland görs även operation av näspolyper som innebär att man i lokalbedövning tar bort någon eller några polyper med specialinstrument, i sittande. Vi genomför även spolning av bihålor om det skulle behövas.

Remiss till skiktröntgen av bihålorna, sk CT-sinus lågdos skickas oftast vid oklarheter, och beroende på utfallet från denna undersökning skickas ibland remiss till sjukhusets Öron-näs-halsklinik för mer omfattande bihåleoperation.

d) Behandling av kronisk nästäppa

En vanlig behandling av allergisk nästäppa är dagligt intag av antihistamintablett t ex Loratadin, Aerius, Kestine eller Allegra i kombination med kortisonspray i näsan t ex Nasonex, Rhinocort Aqua, Avamys eller Dymista dagligen.
Vid kvalsterallergi kan man ta denna kombination som stående medicin året om. Det kan vara av värde att läsa igenom boken (pdf-filen) ”Sängkvalsterallergi” som finns att beställa/ladda ner via www.medeca.se och klicka fram till kapitlet om sängkvalsterallergi. Där finns många intressanta aspekter på kvalsterallergi.

Vid besvärlig allergi från luftvägarna dvs. långdragna behandlingsresistenta nästäppebesvär som inte ger sig på vanliga mediciner kan man remitteras till allergimottagningen på sjukhuset för allergivaccination dvs hyposensibilisering som funnits som metod i ca 30 års tid.
Detta innebär en tre år lång behandling med besök på sjukhusets allergimottagning varje vecka första året och sen i två år till, ca var tredje/fjärde vecka för allergisprutor.

De flesta som genomgått allergivaccination i tre års tid har betydligt mindre besvär många år efteråt och många kan sluta med allergimediciner helt. Symptomlindringen inträder oftast redan efter någon månad. Det finns fall där allergivaccinationen inte biter och allergin kvarstår.

Det finns också sedan ca 20 år tillbaka en vaccination mot just gräsallergi i form av en daglig tablett under tungan, Grazax® (ALK-Abello). Detta fungerar oftast mycket bra och kan påbörjas redan från 5 års ålder, men det finns inget motsvarande för andra typer av allergier än.
Forskning pågår för att få fram enklare vaccinationer även mot andra allergener än gräspollen.

Länk: Grazax-info

Nastappa