Plaströrsinsättning i trumhinna

Man kan sätta in plaströr i trumhinnan på både barn och vuxna vid olika tillstånd i mellanöra och inneröra.

1. Öronkatarr/otosalpingit hos både barn och vuxna ger ofta månadslånga tillstånd med vatten bakom trumhinnan efter en förkylning eller öroninflammation. I efterförloppet återgår inte locket bakom trumhinnan, och man hör då sämre pga undertrycket som gör att trumhinnan inte kan röra sig normalt. Ett barn kan då få svårt med språk- och talutvecklingen till följd av hörselnedsättningen.

Barnet remitteras då till sjukhuset i Ängelholm för att få plaströr insatta i trumhinnorna och hörseln kommer tillbaks direkt. Vi har som rutin att strax efter ett sådant ingrepp göra ett nytt hörselprov för att kontrollera så att hörseln normaliserats. Är man över 7 år görs det hörselprovet hos Öron-näs-halsspecialisten och hos de yngre barnen på sjukhuset i Ängelholm.

Barnet hör oftast direkt mycket bättre och uppfattas av föräldrar och dagis/skolpersonal som ett helt normalhörande barn efter ingreppet. Man går sedan på regelbundna kontroller halvårsvis till öron-näs-halsläkare för att se om röret sitter kvar och för att följa allmänna utvecklingen inkl språkutvecklingen.

Ibland kopplas logopedmottagningen på Helsingborgs lasarett in beroende på grad av talproblematik.
Ibland har röret ramlat ut vid återbesöket, och då kan det bli aktuellt med ny remiss för plaströrsinsättning.

Hos vuxna samt på tonåriga barn från 15 år och uppåt, med liknande besvär, kan man sätta in plaströr i trumhinnan med hjälp av lokalbedövning, här på mottagningen. Man går då hem direkt efteråt, och går sen på kontroller hos öronläkare. I dessa fall måste man dock undersöka området längst bak i näsan där örontrumpeten mynnar för att utesluta sjuklighet där.

Sen finns det andra tillstånd där plaströr i trumhinnan kan vara av stort värde.

Plaströrsinsättning
Plaströr från ATOS Medical
Plaströrsinsättning
Plaströr från ATOS Medical

2. Tuba aperta dvs öppetstående örontrumpet då man oftast har stora problem med att man hör sin egen röst eka inifrån vid tal och man kan höra sina egna andetag inifrån via svalget. Detta beror på att örontrumpeten står öppen hela tiden istället för som vanligt stängd. Den ska bara öppna sig vid sväljning, gäspning och vid aktivt användande av sk Valsalvas manöver vid t ex flygresor. Tuba aperta kan ha flera orsaker men en vanlig är snabb viktnedgång och en annan överanvändning av nässpray och uttorkande tabletter t ex Rinexin.

3. Menieres sjukdom dvs en yrselsjukdom med ökat tryck i innerörat kan ofta ha god hjälp av ett plaströr i sjuka örats trumhinna för att utjämna tryckskillnader. Ibland använder patienter med Menieres sjukdom en sk Meniett-apparat som kräver ett plaströr på plats. Ofta har dock Meniere-patienter bara plaströret utan att använda Meniett-apparaten, och tycker det fungerar fint.