Struphuvudet = larynx

Larynx består av brosk och ben som utgör ett sinnrikt skelett där flera små muskler sitter infästa.
Två av dessa muskler utgör stommen i höger resp vänster stämband. I och med detta kan man öppna och stänga luftröret ner till lungorna. De bakre fästpunkterna är två rörliga benbitar som kallas arytenoidbrosken. De hålls mestadels isär och vi kan andas fritt in och ut. Då de hålls emot varandra vid utandning bildar man ljud dvs röstbildning (fonation).
Ovanför de vanliga stämbanden finns de falska stämbanden som i vissa fall kan fungera som ljudalstrare. Ovanför dessa i sin tur sitter struplocket (epiglottis). Detta spelar roll då vi sväljer, eftersom det förhindrar att mat åker ner i lungorna.
Bakom stämbanden sitter matstrupen och man lyckas för det mesta svälja ner födan till magsäcken utan att den i åker ner i lungorna.
Struplocket (epiglottis) ser till att maten åker ner i rätt hål, i gott samarbete med sväljningsmuskulaturen som samtidigt med sväljningsreflexen drar upp struphuvudet flera centimeter så att struplocket tillfälligt kan vikas ner som ett lock över det stora luftröret. En i sanning snillrik konstruktion.

Denna anordning med matstrupe och luftrör så pass nära intill är ibland problematiskt. Patienter som haft stroke med symtom från hals och röst upplever ofta felsväljning. Matintag kan ge upphov till hostattacker p.g.a. felsväljning och ibland s.k. tyst aspiration då maten läcker ner i lungorna omärkbart och i förlängningen kan ge lunginflammation.

Även patienter med reflux av magsyra upp till matstrupen kan förutom ren halsbränna och fräteffekter i nedre matstrupen, även uppleva symptom från struphuvudet och halsen. Detta ger ibland andra symptom och kan ge upphov till rethosta, främmandekroppskänsla i svalget, heshet, dålig andedräkt och kan förväxlas med astma, allergi eller halsinfektion.

Som utredning av sådana tillstånd används digital videostroboskopi, videoendoskopi, remiss till gastroskopi eller röntgen av sväljningen och ibland både 24-timmars pH-mätning i matstrupen och videomanometri dvs tryckmätning av matstrupens muskulatur.

Reflux av magsyra upp i matstrupen ger ibland alarmerande symptom från magen och bröstkorgen och liknar ibland symptomen vid hjärtinfarkt. Ibland kan man få så mycket kramp i matstrupen att man inte kan svälja ner fast föda alls.