Undersökningar & behandlingar

På mottagningen görs utredning och behandling av olika tillstånd såsom heshet, sväljningsbesvär, allergier, astma, näspolyper, hudtumörer, hörselnedsättning, yrsel, bihåleinflammation, plaströr i trumhinnan.

Allergiutredning med pricktest
Pricktest är ett allergitest som kan ge besked om vad som orsakar en allergisk reaktion. En droppe med ett allergiframkallande ämne prickas in i huden på armens undersida. Om testet är positivt och personen är allergisk mot ämnet blir det en rodnad och svullnad stor som ett myggbett efter ungefär en kvart.

Dynamisk spirometri för astmautredning
Spirometri är en undersökning för att ta reda på hur väl dina lungor fungerar. Spirometri kan göras på olika sätt beroende på vilken lungfunktion som ska undersökas.

Hörselundersökning (audiogram)
På mottagningen görs utredning av hörselnedsättning med en avancerad automatiserad, USB-kopplad och datoriserad mätutrustning på personer över 6 år. Vid tveksamheter kring hörselprovet skickas remiss till sjukhusets audionom-mottagning inom Öronkliniken för ett mer avancerat hörselprov.

Yrselutredning
Olika saker som kan ge yrsel är kristallsjuka (godartad lägesyrsel), Ménières sjukdom, vestibularisneuronit dvs inflammation på balansnerven, migränyrsel, blodtrycksfall och sk fobisk yrsel.

Näs- och bihåleutredning
Nästäppa kan ha olika skepnader: 1. Akut nästäppa vid förkylningar 2. Kronisk nästäppa vid allergier eller överanvändning av näsdroppar eller vasomotorisk rinit dvs. besvärande kronisk nästäppa utan att man hittat någon allergisk orsak. 3. Kronisk nästäppa pga näspolyper som ibland kan opereras bort.

Digital videostroboskopi
Videostroboskopi är en digital teknik för stämbandsbedömning som använder ljusblixtar som belyser stämbanden samtidigt som frekvensen på ljusblixtarna styrs av röstläget. Den samlade rörliga bilden blir då en långsam rörelse i stämbandsytan som möjliggör analys av eventuella sjukliga förändringar i stämbanden.

Sväljningsbesvär (dysfagi) och halsbränna
Det är vanligt med sväljningsbesvär som stör den enskilde i det dagliga livet. Det kan röra sig om nattlig halsbränna som gör att man vaknar och får gå upp och ta vatten eller en Novaluzid, eller så är det rena stopp i matstrupen som gör att man får ta paus i ätandet och kanske t o m kräkas upp en del mat mitt i måltiden. Ofta är det beroende på ett läckage mellan magsäck och matstrupe, ett s k magmunsbråck som ofta är medfött och ligger i släkten.

Mer ovanligt är att det finns en elakartad förändring i bakre svalget eller matstrupen som orsak till det hela. Detta utreds noga på mottagningen med bl a digital videostroposkopi via videoendoskop och/eller stel luppoptik samt ofta via remiss till gastroskopi och sväljningsröntgen.

Gastroskopin kan utföras på lasaretten i Helsingborg eller Ängelholm men även i Lund på Gastrocenter i Skåne samt på Ellenbogens Läkarhus i Malmö. Det två sistnämnda ställena har för vana att söva patienterna i samband med gastroskopin vilket många patienter tycker är en fördel.

Plaströrsinsättning i trumhinna
Man sätter ibland in plaströr i trumhinnan på både barn och vuxna. Läs här om de olika anledningarna och hur det går till.

Privat sjukförsäkring
Vi har avtal med alla bolag på marknaden såsom Skandia, SEB Trygg Liv, Länsförsäkringar, EuroAccident, DKV Hälsa, Folksam, IF, TryggHansa, Cardif, Förenade Liv.

Hud- och slemhinneförändringar
Hudförändringar i huvud- och halsregionen såsom födelsemärken och misstänkta tumörer samt slemhinneförändringar inuti mun och näsa opereras bort och analyseras via Patologiska laboratoriet i Helsingborg (PAD).

Våra specialiteter

  • SJUKFÖRSÄKRING VIA FÖRSÄKRINGSBOLAG
    Avtal finns med alla försäkringsbolag på marknaden. Patienter med sådan sjukförsäkring kommer oftast till för undersökning och behandling inom kort tid.
  • LOGOPEDI
    Vi har ett gott samarbete med logopedmottagningen på Helsingborgs lasarett. Vid behov skrivs remiss dit för vidare utredning och behandling av t ex språkförsenade barn, stamning etc.
  • MALMÖ OPERA
    Vi tar hand om operasångare men även andra sångare med röstproblem som utreds och vid behov remitteras till annan instans.